Genius Pocit: Mariana Mažgútová

Zámerom bakalárskej práce je pomocou vizuálneho jazyka preniesť abstraktného Genia Loci existujúceho iba v spomienkach autorky do fyzickej podoby experimentálnej knihy. Genius Loci v tomto prípade premenovaný slovnou hračkou na Genius Pocit je jedinečným duchom konkrétneho miesta. Zahŕňa všetky autentické a subjektívne pocity tajomnosti, nostalgie a estetiky. Spomienka sa postupne rozmazáva a mizne. Je ako odtlačok v našej mysli a […]

Dystopia: Barbara Shevchuk

Dystopia: Barbara Shevchuk Moja semestralna práca Male biele je inšpirovaná básňou od Gosh Gibbens – Dystopia. Je to pre mňa príklad modernej katastrofy, ktorá nás postihla formou vírusu. Je to zbraň, ktorá nás zatvára do úzkeho priestoru a v nejakom čase nás úplne pohltí. Strávením dvoch mesiacov doma ma prinútilo vytvoriť vlastnú dystopiu ako realitu […]

VÍRUS: Eva Hudecová

VÍRUS: Eva Hudecová „POČÍTAČOVÉ TECHNOLÓGIE ZMENILI PRODUKČNÝ PROCES, VIRTUÁLNE RAPÍDNE TRANSFORMOVALO PEVNÚ HMOTU. NA OBRAZOVKE JE VŠETKO NAKRESLITEĽNÉ, MODELOVATEĽNÉ A VYROBITEĽNÉ.“ LÁSKA K VYTVÁRANIU VECÍ SA NEMUSÍ OBMEDZOVAŤ NA FYZICKÝ SVET. KAŽDÝ, KTO DÁVA FORMU SOFTVÉRU, ČI UŽ V OBLASTI ARCHITEKTÚRY, MAĽBY, ANIMÁCIE, MODELOVANIA, SIMULÁCIE ALEBO VÝROBY, PRECVIČUJE OSOBNÉ VEDOMOSTI A VYTVÁRA VIZUÁLNE EFEKTY, ARTEFAKTY – […]

Nesúlad: Sarah Duláková

Nesúlad: Sarah Duláková V bakalárskej práci skúmam spoločné vlastnosti človeka a zvieraťa. Mojím zámerom bolo vytvoriť neidentifikovateľnú existenciu, bytosť, niečo medzi človekom a zvieraťom. Bytosť by mala byť stelesnením niečoho človeku blízkeho, živého a zároveň by mala vyvolať u diváka emóciu a súcit nad inou bytosťou. Uvedomenie si rozdielneho zaobchádzania s človekom a zvieraťom a […]

Reštaurovanie SFINGY: Asen Cvetanov

Reštaurovanie SFINGY: Asen Cvetanov Predmetom mojej bakalárskej práce je reštaurovanie kamennej sochy stvárňujúcu Sfingu. Socha vysekaná z pieskovca a pochádza z Komárna. Je v havarijnom a alarmujúcom stave. Kamenná hmota z celej ľavej časti je zdegradovaná a rozpadá sa. Preto sa budeme snažiť skulptúru zakonzervovať a pristúpiť k vyhotoveniu REPLIKY tejto celej sochy. Postupom sme […]

Point of reflection: Šimon Kučera

Point of reflection: Šimon Kučera Maľby, ktoré vznikli v priebehu roku 2020 sú akosi oslobodené o psychické automatizmy a predstavujú skôr meditatívny charakter obsahu a sú zamerané vyslovene na vizuálny vnem diváka. Nemožno o nich však vravieť ako o obrazoch, ktoré nemajú svoj obsah, lebo prešli istou vývojovou fázou a niekde vo svojom kóde majú […]

Mentálny kompost: Viktória Revická

Mentálny kompost: Viktória Revická Zámerom práce Mentálny kompost sú dôležité témy súčasnosti ako ekológia, životné prostredie, mentálne zdravie a celá problematika okolo odpadovosti nielen na našom území, ale aj v našej hlave. Vrátiť sa späť ku jednotlivcovi a presunúť sa z celosvetového urgentného problému ekológie k úplnému jadru, a to do hlavy každého a každej […]

Gaia: Barbora Lovíšková

Gaia: Barbora Lovíšková Po prvej skici vysmiatej príšery s domčekmi na chrbte, som si začala klásť otázky: Čo ju robí šťastnou? Prečo ju zdobia len tri opustené chatrče? Aký je život ich obyvateľov?Odtiaľ som rozvíjala príbeh ďalej… Zo samoty postupne vyrástla dedina a tá sa onedlho zmenila na prístavné mestečko. Stále som rozmýšľala nad tým, […]

Awareness: David Žabka

Awareness: David Žabka Bakalárska práca sa zameriava na jasnosť vedomia, úpadok samotného človeka do vlastného podvedomia – delíria ohľadom fotografie a súčasné hľadanie opätovného zmyslu živobytia. Fotografia je ako nástroj, sprostredkovateľ medzi pocitmi zmätenosti, zmyslami života a samostatným tvorcom. Sklon k abstrakcií smeruje k odhaleniu povedomia o podvedomí, koncentráciou na citové rozpoloženie autora a počiatku […]

EGOE – modulárne doplnky do záhrady: Dušan Amrich

EGOE – modulárne doplnky do záhrady: Dušan Amrich Produkty z navrhovanej záhradnej kolekcie odzrkadľujú súčasný záujem o pestovanie zdravej zeleniny, byliniek či ovocia u seba doma. Ich vzhľad je elegantný no bez prehnanej extravagancie. Úlohou takýchto produktov je byť dobrým spoločníkom pri jeho primárnych funkciách, záhrada je predsa miestom oddychu pre rodinu či priateľov. Ľudia […]